"શ્રી વણછરા પાર્શ્વનાથ જિનસ્તવન"

રચયિતા:પૂ. આ. દેવ રજ્યશસૂરીશ્વરજી મહારાજા

વણછરાવસી પ્રભુ પાસ, રગ-રગમાં તુજ વાસ,
સાચો ગરીબ નિવાજ, દર્શ તેરે કાજ મેરે,
હો જાયે ભરપુરજો ભી આયે જ્યોતિ પાયે,
આતમ મેં ચકચૂર।.. વણછરા।..(1)

પાર્શ્વ તેરી છાયા ઘેરી, તેજ પુંજ અખૂટ,
આ નિકટ તું, પા વિકટ તું, માલ હૈ લખલૂટ...(2)

ચિંતામણી તું ચિંતામયી હું, ચિંતા ચિતારૂ,
લે બચા તું, સમતા જલ તું, શિવ બનતો ભૂપ...(3)

પાર્શ્વ મેરા એક ડેરા, જમ ગયા મજબૂત,
અબ તો તેરા સાથ પાકર, મીલા શિવ સબૂત।..(4)

પાર્શ્વ કહતે પાર્શ્વ હોતે, શિવરમણી કા સુખ,
"રાજ્યશ" ને હૈ મિલાયા, જો હૈ સમતા મૂલ...(5)

Shree Vanachhara Parshwanath Jeen-Stavan (in English):

Rachyita: Pu. Aa. Dev Rajyashasurishwarji Maharaja

Vanchharawaasi prabhu paas, rag-ragma tuj waas,
sacho garib niwaj, Darsh tere kaaj mere,
ho jaaye bharpur Jo bhi aaye jyoti paaye,
aatam me chakchur...vanchhara...(1)

Parshwa teri chhaya gheri, tej punj akhut,
Aa nikat tu, paa nikat tu, maal he lakhloot...(2)

Chintamani tu chintamani hu, chinta chitaaru,
le bacha tu, samja jal tu, shiv banto bhoop...(3)

Parshwa mera ek dera, jam gaya majbut,
ab to tera saath paakar, mila shiv sabut...(4)

Parshwa kehte parshwa hote, shivramni ka sukh,
"Rajyash" ne hai milaya, jo hai samta mool...(5)